Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนน ถนนเทพารักษ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
 
28/10 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังให่) ชั้น 4
ถนนลิวรรณ ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 1859/36 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 3)
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
 
119/156 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 80 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง
ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
365 หมู่ 5 
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional