Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ถนนสถิตย์นิมานกาล
ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
 
ถนนสถิตย์นิมานกาล
ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) ชั้น 2
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
 
155/25 ถนนเทวาภิบาล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
98 ถนนสองนางสถิตย์
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ณ บริเวณศูนย์ราชการ ชั้น 3
ถนนชยางกูร อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์
3/1 ถนนบายพาส-ทุ่งมน
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
 
2/4 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional