Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
208/1 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
 
171 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-สตึก
ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
68 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
207/2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
158 หมู่ 2
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional