Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับเรา

 สถานที่ตั้ง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
217/2 ถนนพระยาศรีสุนทร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

68/13 หมู่ 4 ถนนกรอกยายชา
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
5 ถนนตากสิน
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
349 หมู่ 9
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก)
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น2)
ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
978 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
   
   

Back Next

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional