Sorry, your browser does not support JavaScript!

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563
อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.7
กตส.จัดการอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสพถ.
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ลำพูน
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2562 ยึดหลักทำบัญชี ช่วยวิเคราะห์ วางแผนการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด
ผอ.สพถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
รตส.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
รตส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สอนแนะเยาวชนทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รู้รายรับ-รายจ่าย ปลูกฝังการเป็น"เด็กดี ทำบัญชี มีเงินออม”
กตส.จัดอบรม เรื่อง รอบรู้เรื่องภาษีเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กตส.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาครูแผนกวิชาการบัญชี ในรายวิชาการบัญชีสหกรณ์
     

ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888