Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  กตส.จัดประชุมการใช้ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CAD_COMPUTER) ผ่าน Web Conference (19/10/2561)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุม การใช้ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ และความเข้าใจแก่บุคลากร
  กตส.จัดประชุมซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M ผ่าน Web Conference (19/10/2561)
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุม
  กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี (19/10/2561)
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 มุ่งสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร (16/10/2561)
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์