Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข่าวประกาศ :

    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่นวันนี้
  สตส.1 และ สตส.ปทุมธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17/12/2561)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สตท.1 และปทุมธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
  กตส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" (17/12/2561)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายครรชิต สุขเสถียร นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์รองอธิบดีฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.3 (14/12/2561)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายครรชิต สุขเสถียร รองอธิบดีกรมตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ ในพื้นที่สตท.3 โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผอ.สตท.3 ให้การต้อนรับ
  รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร"การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” (14/12/2561)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รตส.เป็นประธานเปิดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
     
ข่าวสาร
มัลติมีเดีย
e-Service
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายโอภาส ทองยงค์
นายโอภาส ทองยงค์
บริการ
 • คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
  ในส่วนขององค์การสวนยาง
 • สมุดบัญชี - รับจ่ายในครัวเรือน
 • ระบบฐานข้อมูล สอ.ธปท.
 • Mail.go.th

 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์