Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ

EP 1 : ทำไมเกษตรกรไทยยังยากจน

EP 2 : จดบัญชี มีประโยชน์อย่างไร

EP 3 : จดบัญชี ทำอย่างไร

EP 4 : ประเภทของรายรับ รายจ่าย

EP 5 : วิธีการจดบัญชีต้นทุนอาชีพ

EP 6 : รายจ่ายมีหลายรายการ

EP 7 : ต้นทุนและค่าแรงงาน

EP 8 : แบบคิดกำไรขาดทุน

EP 9 : อาชีพเลี้ยงปลา

EP 10 : วิธีการดูข้อมูล

EP 11 : อาชีพทำนา ลงบัญชีอย่างไร

EP 12 : ลงบัญชีเป็น เห็นรายจ่าย

หน้าที่ 2

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel