Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


โอนงบประมาณ

โอนครั้งที่ 44 งบดำเนินงาน ค.แปลงใหญ่ ก.พัฒนาความรู้ (26/01/2565)
โอนครั้งที่ 43 งบดำเนินงาน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบ (18/01/2565)
โอนครั้งที่ 42 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14/01/2565)
โอนครั้งที่ 41 รับคืนงบลงทุน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบบัญชี (14/01/2565)
โอนครั้งที่ 40 รับคืนงบลงทุน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบบัญชี (10/01/2565)
โอนครั้งที่ 39 รับคืนงบประมาณ งบลงทุนเหลือจ่าย (28/12/2564)
โอนครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบ (28/12/2564)
โอนครั้งที่ 36-37 โอนและรับคืน งบดำเนินงาน ผ.บุคลากรภาครัฐ (27/12/2564)
โอนครั้งที่ 35 รับคืนงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (27/12/2564)
โอนครั้งที่ 34 งบดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (16/12/2564)
โอนครั้งที่ 30-33 รับคืนงบประมาณ งบลงทุนเหลือจ่าย (09/12/2564)
โอนครั้งที่ 29 งบดำเนินงาน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบ (08/12/2564)
โอนครั้งที่ 28 งบดำเนินงาน ผ.สหกรณ์ ก.ตรวจสอบ (07/12/2564)
โอนครั้งที่ 27 งบดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (02/12/2564)
โอนครั้งที่ 26 รับคืนงบประมาณ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (18/11/2564)
     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel