Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    แจ้งข่าวประจำวัน

โอนครั้งที่ 50 งบดำเนิงาน ตรวจสอบบัญชี (18/02/2563)
โอนครั้งที่ 49 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (18/02/2563)
โอนครั้งที่ 48 ดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี โอนกลับเพื่อเบิกแทนกัน (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (14/02/2563)
โอนครั้งที่ 47 งบดำเนินงาน ทฤษฏีใหม่ (13/02/2563)
โอนครั้งที่ 46 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (05/02/2563)
โอนครั้งที่ 45 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (29/01/2563)
โอนครั้งที่ 44 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (29/01/2563)
โอนครั้งที่ 42-43 (22/01/2563)
โอนครั้งที่ 41 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (21/01/2563)
โอนครั้งที่ 40 งบดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพด้านบัญชี (14/01/2563)
โอนครั้งที่ 39 งบดำเดินงาน ตรวจสอบบัญชี (14/01/2563)
โอนครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน ตรวจสอบบัญชี (07/01/2563)
โอนครั้งที่ 28-37 (07/01/2563)
โอนครั้งที่ 26-27 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (25/12/2562)
โอนครั้งที่ 25 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ (25/12/2562)
     

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional