Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สปอต / สารคดี
 สปอตวิทยุ สารคดี
ลำดับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ลำดับ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
001 สปอตวิทยุ ครบวงจร 001  วีดีทัศน์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
002 สปอตวิทยุ รีโมทเซอร์วิส 002 999 โปรแกรมบัญชีฯ (จ.นครนายก)
003 สปอตวิทยุ สิ่งดี ๆ ของโปรแกรมระบบสหกรณ์ครบวงจร 003 999 โปรแกรมบัญชีฯ (จ.พะเยา) 
004 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 1 004 ครูบัญชีฯ กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
005 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 2    
006 สปอตวิทยุ ส่งเสริมการทำบัญชี แบบที่ 3    
007 เสียงสัมภาษณ์ของ อตส. ในรายการ "ขยับข่าว เข้าประเด็น" ทางสถานีวิทยุ FM 90.75 วันที่ 9 พ.ย. 2554    
008 เสียงสัมภาษณ์ของ อตส. ในรายการ "ขยับข่าว เข้าประเด็น" ทางสถานีวิทยุ FM 90.752 วันที่ 9 พ.ย. 2554     
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel