Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม


ตอนที่ 1 ไม่มีวัน...หมดอายุ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน

ตอนที่ 2 เฟส 1ตึก 13
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ 3 ขอเสียงหน่อย
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง


ตอนที่ 4 ติดชัวร์-ติดชั่ว
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู

ตอนที่ 5 โฉด/เลว/ดี
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ 6 โจร-กรรม
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)


ตอนที่ 7 ตะบันไฟ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง

ตอนที่ 8 เภ-สัตย์
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา

ตอนที่ 9 กรรมติดล้อ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู


ตอนที่ 10 ต้นกล้า
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าวผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
13 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อป้องกันกา­รทุจริต ประจำปี 2558
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผลงานชนะเลิศ
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558

ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558


ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558ผลงานชมเชย
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558


ผลงานชมเชย
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2558


ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558


ผลงานชมเชย(1)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558


ผลงานชมเชย(2)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558


ผลงานรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558


ผลงานชมเชย(1)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558ผลงานชมเชย(2)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

  Valid HTML 4.01 Transitional

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Internet Explorer ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel