Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

Q&A AUDIT PROBLEMCAU 1 มาตรฐานสำนักงานความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงาน

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญงาน และเข้ารับราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2527 โดยปฏิบัติงานสอบบัญชีมาโดยตลอด และเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2540 ควรจัดเป็นผู้สอบบัญชีระดับใด และในปัจจุบันได้จัดเป็นผู้สอบบัญชีระดับ 4 ถ้าผิดจะแก้ไขอย่างไร
     
231
♦    การกำหนดระดับผู้สอบบัญชี กรณีเป็นนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุน เช่น กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติงานสำนักงาน เป็นต้น ไม่เคยปฏิบัติงานสอบบัญชี และได้ย้ายมาอยู่ สตส. ควรเป็นผู้สอบบัญชีระดับใด
     
161
♦    การกำหนดระดับผู้สอบบัญชี ในการนับระยะเวลาปฏิบัติงานสอบบัญชี ให้นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีใช่หรือไม่
     
83

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional