Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งคำถาม

CAU 2.1 การกำหนดแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (PA)

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    วันที่สหกรณ์พร้อมรับการตรวจสอบให้นับตั้งแต่เมื่อไร
- วันที่ลงรับหนังสือนำส่งงบการเงินของสหกรณ์ หรือ
- วันที่ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้นแล้วไม่มีปัญหา หรือ
- ไม่ใช่ทั้ง 2 กรณี

     
278

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional