Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

Accounting - ภาพรวม

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    Full pack ถ้าสหกรณ์ใช้โปรแกรมของบุคคลภายนอกด้วย ที่มิใช่ของกรมทั้งหมดจะถือว่าใช้เต็มรูปแบบหรือไม่
     
342
♦    หากสหกรณ์เรียกเก็บเงิน 2 ครั้งต่อเดือน มีสมาชิกรายวันรายเดือน รายวันเก็บหนี้ 2 ครั้ง เก็บหุ้น 1 ครั้ง รายเดือนเก็บหนี้ 1 ครั้ง เก็บหุ้น 1 ครั้ง จะใช้โปรแกรมอย่างไร
     
284
♦    แบบพิมพ์เก่าที่มีอยู่แล้วสามารถใช้ต่อได้หรือไม่ เช่น สมุดคู่ฝาก
     
239
♦    เงินรับฝากบุคคลภายนอกบางสหกรณ์มีจำนวนมากไม่มีเลขบัตรประชาชนและบางทีเป็นวัด โรงเรียน สมาคม เป็นต้น จะทำอย่างไร
     
485
♦    สหกรณ์มีสมาชิกลาออกระหว่างปีและปิดบัญชีแล้ว เมื่อสิ้นปีเรียกรายงานเคลื่อนไหวไม่ปรากฏรายชื่อ
     
243
♦    เมื่อสั่งพิมพ์หัวการ์ด (บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก) ติดตั้งโปรแกรมเดียวกัน 2 สหกรณ์ แต่หัวการ์ดไม่เหมือนกันเพราะเหตุใด เช่น
1.สหกรณ์แห่งหนึ่งแสดงชื่อสหกรณ์ บัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินฝากประเภท ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี รหัสสมาชิก และที่อยู่
2.สหกรณ์อีกแห่งหนึ่งไม่มีชื่อสหกรณ์/บัญชีย่อยเจ้าหนี้ และบรรทัดรหัสสมาชิก

     
393

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional