Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ตั้งคำถาม

Accounting - Convert

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    ถ้าแปลงมาใช้โปรแกรมกรมแล้ว สตส. ต้องช่วยเขาคีย์จนเป็นปัจจุบันหรือไม่
     
526
♦    สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมของผู้อื่นแล้วแปลงมาใช้โปรแกรมของกรมต้องปรับเฉพาะสิ้นปีบัญชีหรือไม่
     
385
♦    วิธีการ Convert ข้อมูล ทำอย่างไร
     
527
♦    สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมของคนอื่น เวลา Convert ข้อมูลแล้วสหกรณ์จะทำงานได้ต่อเลยหรือไม่
     
339

หน้า : [ 1 ]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional