กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ" (01/04/2565)
  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (17/12/2564)
  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (14/12/2564)
  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (07/12/2564)
  ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26/11/2564)