0
0
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> HOT ISSUE
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดHOT ISSUE ข่าว/บทความทั้งหมด

HOT ISSUE

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด (21 พ.ย. 2562)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน (21 พ.ย. 2562)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประธานดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พ.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตรวจแนะนำกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหลุม ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (13 พ.ย. 2562)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางอาภัสร ฝึกฝน ผู้สอบบัญชีมอบหมายให้นางสาวสุณิสา มาคง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมการตรวจแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกในสมุดเงินสด บันทึกทะเบียนย่อยต่าง ๆ และการจัดทำงบทดลอง ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหลุม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหลุม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ร่วมงานโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (13 พ.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางจุฬาภา กิตติประภานันท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ร่วมกิจกรรมรับอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป (8 พ.ย. 2562)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05:45 น. นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรับอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง
#....ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด.... # (29 ต.ค. 2562)
ที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย และ นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี 2561/2562 สหกรณ์ออมทรัพบ์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด (25 ต.ค. 2562)
ร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี 2561/2562 สหกรณ์ออมทรัพบ์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด (25 ต.ค. 2562)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางวาสนา บุญเพ็ง ในฐานะผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปี 2561/2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ สถานีรถไฟอำเภอสวรรโลค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ต.ค. 2562)
วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมาย นางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ สถานีรถไฟอำเภอสวรรโลค
ร่วมบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (24 ต.ค. 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์. ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย. พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จำกัด เพื่อพิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณ์ (11 ต.ค. 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยนางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 13 วันที่10 ตุลาคม2562
ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายน 2562 (1 ต.ค. 2562)
วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย. จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 11
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด (26 ก.ย. 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 พร้อมด้วยนางอาภัสร ฝึกฝน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (25 ก.ย. 2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง 2562)
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด (24 ก.ย. 2562)
นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 พร้อมด้วยนางอาภัสร ฝึกฝน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ในฐานะผู้สอบบัญชี สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดจุดรับสัญญาณการถ่ายทอด ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณ (Web Conference) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบเกี่ยวกับการบัญชี ผ่านการถ่ายทอดจากส่วนกลาง (18 ก.ย. 2562)
ในวันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมนฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จัดจุดรับสัญญาณการถ่ายทอด ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณ (Web Conference) รับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบเกี่ยวกับการบัญชี ผ่านการถ่ายทอดจากส่วนกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยตรง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
สำนักงานบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางอาภัสร ฝึกฝน มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ (16 ก.ย. 2562)
สำนักงานบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางอาภัสร ฝึกฝน มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา อิ่มพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะเกษตรกร มุ่งพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนของเกษตรกร ลดการนำเข้าเนื้อโคต่างประเทศ (15 ก.ย. 2562)
วันที่ 15 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนสวรรคโลก พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ณ เอ็กซ์ แอลฟาร์ม ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีนายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>