เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
SPORT DAY
บริการโปรแกรม
ลิงค์อื่นๆ

 
« APR 2563 »
SU MO TU W TH FR SA
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
View all
กิจกรรม สตส.สุโขทัย
 • วันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตและคืนความสุขให้ชาวนา
 • การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 • Sport Day (17-10-56)
 • เสียงสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราช
 • Sport Day (มวยไทยขั้นที่สอง)
 • โครงการนิคมการเกษตรข้าว ปี 2556
 • Sport Day (แม่ไม้มวยไทย)
 • ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา
 • Sport Day (โยคะ)
 • แน่นอก แน่นใจ เดินไว้ๆ นะครับ
 • เต้นแอโบิค เทิดเทิง
 • สงบจิต สงบใจ ด้วยโยคะประกอบเพลงบรรเลง
 • กิจกรรมเข้าจังหวะ เต้นเอโรบิค
 • ตลาดปสาน ย้อนร้อยอดีตกรุงสุโขทัย
 • กิจกรรมทำความสะอาดห้องครัว
 •  ดูทั้งหมด
   
   


   ...............................................................................................................................................
   ทางด่วน ข้อมูลข่าวสาร และ ประกาศ (สตส.สท) ...................................
   
    ...โครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน‘...
  (.....บุญล้อม  เต้าแก้ว.....)
   
  :1: สื่อดิจิทัล เรื่อง "การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ"
  :2: นวัตกรรม Smart4M
  :3: ประกาศ
                               
   
  HOT ISSUE 
    บุคคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ในฐานะผู้สอบบัญชี ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าประจำปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 สำหรับสหกรณ์ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย อาทิเช่น (01/04/2563 15:14:08)
  ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 1 เมษายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้บุคคลากรในฐานะผู้สอบบัญชีสหกรณ์แต่ละแห่ง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี แต่ละสหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
    ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าประจำปีบัญชี 31 มีนาคม 2563 (26/03/2563 11:16:34)
  วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมสังเกตการณ์
    เข้าสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้เงินกู้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านลำโชค จำกัด (05/03/2563)
  วันที่ 5 มีนาคม2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยสายสอบบัญชีที่ 1 ได้เข้าสอบทานความถูกต้องของลูกหนี้เงินกู้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น โดยตรงกับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านลำโชค จำกัด
    ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีในงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) (05/03/2563 16:44:54)
  วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางอาภัสร ฝึกฝน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีในงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
    จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปี 2563 (04/03/2563 23:05:57)
  จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปี 2563 หลักสูตรอบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมคีรีมาศ จำกัด จำนวน 100 ราย
  อ่านทั้งหมด     
   
  ข่าวประกาศรายงานการเบิก/จ่ายงบประมาณ สตส.สท 
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (13/03/2563)
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 (13/03/2563)
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 (20/01/2563)
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 (03/12/2562)
  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 (12/11/2562)
  อ่านทั้งหมด     
   
  GL 2Member&LoanDepositInventorySavingคู่มือการใช้โปรแกรม 
  วิธีการติดตั้ง GL 2 หลาย ๆ สหกรณ์บนเครื่องเดียว (05/03/2556 11:07:36)
  ติดตั้ง Database ไม่ได้ (05/03/2556 11:08:10)
  เมื่อ Log In เข้าโปรแกรมแล้วพบข้อความ This PHP script (05/03/2556 11:15:00)
  เมื่อ Log In เข้าโปรแกรมแล้วพบหน้าจอว่างๆ (05/03/2556 11:14:33)
  วิธีการติดตั้ง GL2 หลายๆ สหกรณ์บนเครื่องเดียว (05/03/2556 11:14:05)
  อ่านทั้งหมด     
   
  Coop Marketing 
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเมืองหวันโลก (31/01/2556)
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมาลัยดินหอม (22/11/2554 15:57:29)
  สนใจติดต่อชมสถานที่ผลิต และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ 18/5 ม.6 ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 08-97033893 055-667448
    จำหน่ายชุดผ้าไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น (16/11/2554)
  Buy Dee (บายดี) กล้วยอบเนย (28/07/2553)
  หอม หวาน มัน กรอบ อร่อย
    วิสาหกิจชุมชนกล้วยย้อนยุค (19/07/2553)
  จำหน่ายกล้วยย้อนยุค (กล้วยกวน) ทั้งปลีกและส่ง ราคาที่คุณพอใจ รับทำ เป็นของที่ระลึก ในวาระต่างๆ
  อ่านทั้งหมด