เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเพิ่มเติม ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต และรับฟังปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 28 พ.ย. 2562 09:04:42

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเพิ่มเติม ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต และรับฟังปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่   
 
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพเพิ่มเติม ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต และรับฟังปัญหาจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสอบถามเกษตรกรถึงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำแบบประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )เกษตรกรรายเดิมปี 2560 – 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ต่อไป
: *
: *