เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถือศีล นั่งสมาธิ ร่วมกับศาสนิกชนของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562 15:28:00

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถือศีล นั่งสมาธิ ร่วมกับศาสนิกชนของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันพระ  วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีกุน
....วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย นำพุทธศาสนิกชนบุคคลกรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมถือศีล นั่งสมาธิ ร่วมกับศาสนิกชนของพระพุทธศาสนา เนื่องในวันพระ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีกุน และถือโอกาสเยี่ยมเยียนต้นไม้ที่ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 62 ณ วัดป่านาบุญ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
: *
: *