เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปี 2561/2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 พ.ย. 2562 15:23:01

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปี 2561/2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการประเรียญวัดเกตุวนาราม อำเภอกงไกรลาศ
 
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย พร้อมด้วยนางวาสนา บุญเพ็ง ในฐานะผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปี 2561/2562 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการประเรียญวัดเกตุวนาราม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
: *
: *