เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 พ.ย. 2562 08:48:45


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย โดยนางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ประธานดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) หัวข้อเรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *