เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด

วันที่ 25 ต.ค. 2562

ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561/2562 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด
 
     วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย มอบหมายให้นางวาสนา บุญเพ็ง ในฐานะผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำหรับปี 2561/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาการประเรียญวัดใหม่ชัยสิทธาราม อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
: *
: *