เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกียวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ทางด่วนข้อมูล
ติดต่อเรา
โปรแกรมกรมตรวจฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Number of People Online
Number of Visitor
ร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี 2561/2562 สหกรณ์ออมทรัพบ์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด

วันที่ 25 ต.ค. 2562

ร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี 2561/2562 สหกรณ์ออมทรัพบ์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
 
     วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางชวมณฑ์ ศรีวาลัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงินประจำปี พร้อมด้วยนางสาวรพีพรรณ พาพิมพ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
: *
: *