CFSAWS:ss
Agri DEACE
SEVA 2009
THRIFT DEACE
Shop Seva
โปรแกรมประเมินขนาดสหกรณ์

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญเฉลี่ยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์ประมง

สหกรณ์นิคม

สหกรณ์ร้านค้า

สหกรณ์บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร

ย้อนกลับ

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าpeer61

ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหารคร 10200

โทรศัพท์ : 02-628 5240-59 ต่อ 4302-4308 Fax: 02-281-4212 E-mail: statistic@cad.go.th