« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์การเกษตรเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์ประมงเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์นิคมเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์ร้านค้าเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์บริการเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของชุมนุมสหกรณ์เฉลี่ย ปี 2554

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2554

25552554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 2547 รวมทุกปี

 

 


ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

Financial Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 4302 - 4308 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 4302 - 4308 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th