1     2  
 


หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ 6 8
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
เกณฑ์การจัดขนาด
 
 
เกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
 
เกณฑ์เสถียรภาพทางการเงิน
 
เกณฑ์การจัดขนาดความซับซ้อน
 
 

 
 
CFSAWss : V.2
โปรแกรมประเมินขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 
 

 
 
โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 55ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 56 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 57 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 59 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 61 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 62 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 63 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 64 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 65 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 66 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 67 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 68 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 69 ปี โลโก้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 70 ปี

 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02 628 5240-59 ต่อ. 4302-4308 โทรสาร: 02 2281 4212 E-mail: statistic@cad.go.th