การติดตั้งเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร (DEACE2010)

เครื่องมือ DEACE2010
DEACE Online

 

DEACE Offline
> Download Program AppServ v.2.5.9
> Download Program Agri DEACE2010
> ฐานข้อมูล DEACE2010

คู่มือและเอกสารประกอบ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน DEACE2010
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02 628 5240-59 ต่อ. 4302-4308 โทรสาร: 02 2281 4212
E-mail: statistic@cad.go.th
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าdeace2010