การติดตั้งเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (THRIFT DEACE2009)

เครื่องมือ THRIFT DEACE2009
THRIFT DEACE2009 Online

 

THRIFT DEACE2009 Offline

คู่มือและเอกสารประกอบ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน THRIFT DEACE2009

ฐานข้อมูล THRIFT DEACE2009

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเครื่องมือทางการเงิน Thrift DEACE2009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02 628 5240-59 ต่อ. 4302-4308 โทรสาร: 02 2281 4212
E-mail: statistic@cad.go.th
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าdeace2009