การติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน (Install Program CFSAWS:ss)
 

กรณี Online ผ่านเครือข่าย Internet

 

CFSAWS:ss online เข้าสู่ระบบ Click Here

กรณี Offline ไม่ผ่านเครือข่าย Internet

 

Setup Program CFSAWS:ss New Version (25/11/2009)

 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม CFSAWAS:ss
แผ่นพับ CFSAWAS:ss

คู่มือการใช้งานบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระยะที่ 1 CFSAWS:ss

คำถามที่มีคำตอบ (Q-A)

 

 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 02 628 5240-59 ต่อ. 4302-4308 โทรสาร: 02 2281 4212
E-mail: statistic@cad.go.th
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าcd_cfsaws