« พฤษภาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
การติดตั้งเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน (Install Program CFSAWS:ss)
 

กรณี Online ผ่านเครือข่าย Internet

 

CFSAWS:ss online เข้าสู่ระบบ Click Here

กรณี Offline ไม่ผ่านเครือข่าย Internet

 

Setup Program CFSAWS:ss New Version (25/11/2009)

 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม CFSAWAS:ss
แผ่นพับ CFSAWAS:ss

คู่มือการใช้งานบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระยะที่ 1 CFSAWS:ss

วิดีทัศน์ระบบเครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss

คำถามที่มีคำตอบ (Q-A)

เอกสารการบรรยาย

ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

Financial Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 4302 - 4308 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 4302 - 4308 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th