« ธันวาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์)

 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2555
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2554
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2553
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2552
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2551
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2550
 ข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสหกรณ์) ปี 2549

ศูนย์เตือนภัยทางการเงิน
ศูนย์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

เตือนภัยทางการเงิน

วัดผลมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

ข้อมูลและอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่ม

วัดผลมูลค่าเพิ่มของสหกรณ์ร้านค้า

ระบบประเมินประสิทธิภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานงานสหกรณ์

Financial Analysis Unit กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

Tel. 02-628-5240-59 Ext. 4302 - 4308 Fax. 02-281-4212 โทรศัพท์กลาง 02-628-5240-59 ต่อ 4302 - 4308 โทรสาร 02-281-4212

E-mail : statistic@cad.go.thอีเมล์ : statistic@cad.go.th