ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการคนินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี2562 (13/03/2562)
วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวฮุซนา บินฮาริส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรฯ เข้าร่วม ออกหน่วยบริการ โครงการคนินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี2562 ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง (12/03/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางสมบุญ จะนะจินา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการและคณะเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอ หมู่ที่ 1 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 (26/02/2562)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ภายในงานจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิต การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ การแสดงสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมขน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีกัน ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี (26/02/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นำโดย นางศิรินาฏ พูลภิญโญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี ในวันที่ 26 กุมถาพันธ์ 2562
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่15 จำกัด (25/02/2562)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญขีสหกรณ์ปัตตานี นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีและนางสาวดวงรัตน์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่15 จำกัด
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?