ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดปัตตานี (13/02/2562)
เมื่อวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางดวงเนตร ชูผล และนางสาวดวงรัตน์ เพ็ชรแก้ว ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ในจังหวัดปัตตานีมีวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าประกวดจำนวน 4 แห่ง อันได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะนาวสร้างตนเอง และวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านต้นโตนด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพบปะยามเช้า (12/02/2562)
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพบปะยามเช้า ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพรุ่นที่ 2 (11/02/2562)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และรู้จักการจัดทำบัญชี
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (11/02/2562)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" (30/01/2562)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี โดยนางสมบุญ จะนะจินา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านทั้งหมด     

                               ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี 

                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น    
               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

             เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

                                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและ คนสวน

               ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น

 
 
 
 
ไทยฟอนต์
Logo
 
 
 

 


 
 

Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?