ที่ตั้งและอาณาเขต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


 
 

  ประวัติความเป็นมาของ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี

 

        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี  เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงถเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2528  โดยเช่าอาคารพาณิชย์  เลขที่  20/25   ถนนเจริญประดิษฐ์  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เป็นสำนักงานชั่วคราว  จนถึงวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  ปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่เลขที่  196  ถนนสวนสมเด็จ  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000


Save
ทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
 
พระราชประวัติ พระราชประวัติ โครงการตามพระราชดำริ

มีอะไร ที่ไหน ?