โมเดล Coop Shop
โมเดล Open Market
ภาพที่ระลึกชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค ประจำปี 2553 "ปฏิบัติการค้นหาสุดยอด เด็กไทยหัวใจเกษตร"
โปสเตอร์พลิกฟื้นธุรกิจผลไม้ภาคสหกรณ์ไทย
ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด  จ.สระแก้ว วันที่ 3 ธันวาคม 2552
ภาพพระองค์โสมฯ ในงานคนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2552
Banner สำหรับขึ้น Pop up Vote เกมสหกรณ์
โลโก้ "ภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวิถีสู่อนาคต"
- แบบวงกลม
- แบบสี่เหลี่ยม
ซีดี 100 องค์ความรู้ต้นทุนอาชีพ ปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรกรไทย
สมุดฉีก
ภาพที่ระลึกมอบผู้เกษียณ ปี'53
หมวกภูมิปัญญาทางบัญชี  (จ.แม่ฮ่องสอน)
ธงสัญลักษณ์ภูมิปัญญาทางบัญชี ขนาด 90 x 135 ซม.
ธงสัญลักษณ์ 57 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขนาด 90 x 135 ซม.
ธงสัญลักษณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขนาด 90 x 135 ซม.
ภาพนายกอภิสิทธิ์เปิดสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่  (จ.สงขลา)
สติกเกอร์ติดรถยนต์โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร
 
 
 
 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011