รายงานสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบ - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 
รวมข่าวลอตเตอรี่
 พุธที่ 21 มีนาคม 2555
        - พิมพ์ไทย
 พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555
        - มติชน 
 พุธที่ 14 มีนาคม 2555
        - เดลินิวส์  
 อังคารที่ 13 มีนาคม 2555
        - เดลินิวส์   
 จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555
        - เดลินิวส์  
 พุธที่ 7 มีนาคม 2555
        - โลกวันนี้  
 ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
        - เดลินิวส์
 เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
        - มติชน  
 พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
        - เดลินิวส์ 
        - ไทยรัฐ 
   อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
          - เดลินิวส์ 
          - มติชน 
          - ASTVผู้จัดการ 
   ที่มาหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย  
   ที่มาหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ 
 ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า
 ที่มาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 ที่มาหนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน 
 ที่มาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 
 ที่มาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
 ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน 
 ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 ที่มาสื่ออิสระเลย 
 ที่มาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
 ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาค 
 ที่มา www.sueissaraloei.com  
 ที่มา news.hatyaiok.com  
 ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน 
 ที่มาสื่อเสรีเลย 
 ที่มาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 
 ที่มาหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 
 ที่มาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
 ที่มาข่าวด่วน 

โครงการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   

ประกาศเรื่อง การจัดตั้ง "กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา"
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 524/2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553  เรื่อง จัดตั้ง
  "กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา" 
 หนังสือ สป.กษ. ที่ กษ 0201.10/3225 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือ
  ใช้ในราชการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
   คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 525/2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553  เรื่อง แต่งตั้ง
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

เชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2553   
กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2553   
แนวทางดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
  ก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (เพิ่มเติม)   
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553)
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   
การจัดตั้งและบริหารศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบูรณาการบรรเทาอุทกภัยภาคเกษตร  

 

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011