สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สตท.1
ข 5/21 บริเวณศูนย์ราชการ หลังสหกรณ์จังหวัด
ถ.ปรีดีพนมยงค์  ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
สตส.พระนครศรีอยุธยา
บริเวณศูนย์ราชการ หลังสหกรณ์จังหวัด
ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
สตส.นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคารใหม่ ชั้น 4)
ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางกระสอ  อ.เมือง
จ.นนทบุรี  11000
สตส.ปทุมธานี
62/3  ถ.พัฒนสัมพันธ์  ต.บางปรอก  อ.เมือง
จ.ปทุมธานี  12000
สตส.อ่างทอง
50/1  ถ.อ่างทอง - สิงห์บุรี  ต.ย่านซื่อ
อ.เมือง  จ.อ่างทอง  14000
สตส.ลพบุรี
180  หมู่ 3  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง
จ.ลพบุรี  15000
สตส.สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด  ถ.สิงห์บุรี - บางพาน
ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000
สตส.สุพรรณบุรี
3  หมู่ 4  ถ.มาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี  72000
สตส.สระบุรี
7/1  ซ.22  ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม  ต.ปากเพรียว
อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
สตส.กาญจนบุรี
200/15  หมู่ 12  ถ.แม่น้ำแม่กลอง  ต.ปากแพรก
อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
สตส.อุทัยธานี
380  หมู่ 3  ต.น้ำซึม  อ.เมือง
จ.อุทัยธานี  61000
สตส.ชัยนาท
153/2  ถ.ชัยณรงค์  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ชัยนาท  17000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สตท.2
4/5  ถ.สุรศักดิ์ 2  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี  20110
สตส.ชลบุรี
4/5  ถ.สุรศักดิ์ 2  ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี  20110
สตส.ฉะเชิงเทรา
217/2  ถ.พระยาศรีสุนทร  ต.หน้าเมือง
อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
สตส.ระยอง
68/13  หมู่ 4  ถ.กรอกยายชา  ต.เนินพระ  อ.เมือง
จ.ระยอง  21150
สตส.จันทบุรี
5  ถ.ตากสิน  ต.ตลาด  อ.เมือง
จ.จันทบุรี  22000
สตส.ตราด
349  หมู่ 9  ต.วังกระแจะ  อ.เมือง
จ.ตราด  23000
สตส.สระแก้ว
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 3)  (ฝั่งตะวันออก)
ต.ท่าเกษม  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000
สตส.ปราจีนบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 2)  ถ.สุวินทวงศ์
ต.ไม้เค็ด  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25230
สตส.นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก  ชั้น 4
อ.เมือง  จ.นครนายก  26000
สตส.สมุทรปราการ
978  ถ.สุขุมวิท  ม.7  ต.บางปูใหม่  อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ  10280

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สตท.3
208  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000
สตส.นครราชสีมา
208/1  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000
สตส.บุรีรัมย์
171  หมู่ 9  ต.บ้านยาง  อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์  31000
สตส.มหาสารคาม
68  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต.ตลาด
อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
สตส.ชัยภูมิ
207/2  ถ.ชัยภูมิ - ตาดโตน  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
สตส.สุรินทร์
158  หมู่ 2  ต.แกใหญ่  อ.เมืองสุรินทร์
จ.สุรินทร์  32000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สตท.4
ถ.สถิตย์นิมานกาล  ต.วารินชำราบ  อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
สตส.อุบลราชธานี
ถ.สถิตย์นิมานกาล  ต.วารินชำราบ  อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190
สตส.ยโสธร
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)  ชั้น 2
อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
สตส.ร้อยเอ็ด
155/25  ถ.เทวาภิบาล  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด   45000
สตส.มุกดาหาร
98  ถ.สองนางสถิตย์  ต.มุกดาหาร
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
สตส.อำนาจเจริญ
ศูนย์ราชการจังหวัด (ศาลากลาง) ชั้น 3  ถ.ชยางกูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000
สตส.กาฬสินธุ์
3/1  ถ.บางพาส - ทุ่งมน  อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์  46000
สตส.ศรีสะเกษ
2/4  ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์  ต.หนองครก
อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000
สตส.บึงกาฬ
510/1  หมู่ 7  ต.วิศิษฐ์  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ  38000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตท.5
28/10  ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000
สตส.อุดรธานี
28/10  ถ.โพศรี  ต.หมากแข้ง  อ.เมือง
จ.อุดรธานี  41000
สตส.เลย
ศาลากลางจังหวัดเลย (ชั้น 4) หลังใหม่  ถ.มลิวรรณ
ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000
สตส.สกลนคร
1859/36  ถ.หน้าศูนย์ราชการ  ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
สตส.หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ  ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000
สตส.หนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 3)
อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000
สตส.ขอนแก่น
119/156  หมู่ 14  ซ.รัตนาภา  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
สตส.นครพนม
80  ซ.ประชาสุขสันต์  ถ.กลางเมือง  ต.หนองแสง
อ.เมือง  จ.นครพนม  48000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สตท.6
506  หมู่ 8  ต.วังทอง  อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก  65130
สตส.พิษณุโลก
498/5  หมู่ 8  ต.วังทอง  อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก  65130
สตส.อุตรดิตถ์
200  หมู่ 9  ถ.พิษณุโลกเด่นชัย  ต.น้ำริด  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์  53000
สตส.พิจิตร
29  ถ.คลองคเชนทร์  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
สตส.เพชรบูรณ์
43  หมู่ 5  ถ.สระบุรี - หล่มสัก  ต.สะเดียง
อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์  67000
สตส.นครสวรรค์
965/30  ถ.โกสีย์ใต้  ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
สตส.กำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  ด้านขวา
อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
สตส.ตาก
8  ถ.พหลโยธิน  ต.หนองหลวง 
อ.เมือง  จ.ตาก  63000
สตส.สุโขทัย
169  ถ.สิงห์วัฒน์  ต.ธานี  อ.เมือง
จ.สุโขทัย  64000
สตส.แพร่
172  หมู่ 2  ต.น้ำชำ  อ.เมือง
จ.แพร่  54000
สตส.น่าน
460  ถ.รพช.บ้านแสงดาว  ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเวียง  จ.น่าน  55000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สตท.7
349 หมู่ 3  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่  50180
สตส.เชียงใหม่
ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่  อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 
ถ.โชตนา  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
สตส.เชียงราย
1107/42  ถ.ไกรสรสิทธิ์  อ.เมือง
จ.เชียงราย   57000
สตส.ลำปาง
ถ.สายลำปาง - เชียงใหม่  ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  52190
สตส.ลำพูน
164  หมู่ 2  ถ.ลำพูน - ดอยศรีวิชัย  ต.เวียงยอง
อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
สตส.แม่ฮ่องสอน
300  หมู่ 3  ต.ปางหมู
อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000
สตส.พะเยา
626  หมู่ 11  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์  ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง  จ.พะเยา  56000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สตท.8
171  หมู่ 3  ต.นาสาร  อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช  80000
สตส.นครศรีธรรมราช
171  หมู่ 3  ต.นาสาร  อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช  80000
สตส.กระบี่
99/60  ถ.ศรีตรัง  ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง
จ.กระบี่  81000
สตส.สุราษฎร์ธานี
1  ซอยธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม
อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  84130
สตส.ภูเก็ต
2/3  ถ.กำนัน  ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
สตส.พังงา
93/5  ถ.บริรักษ์บำรุง  ต.ท้ายช้าง 
อ.เมือง  จ.พังงา  82000
สตส.ชุมพร
205/10  หมู่ 1  ต.นาชะอัง
อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000
สตส.ระนอง
15/20  ถ.ลำวัง  ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง  จ.ระนอง  85000

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สตท.9
139/26  ถ.กาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง  จ.สงขลา  90000
สตส.สงขลา
139/23  ถ.กาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง  จ.สงขลา  90000
สตส.พัทลุง
18/2  ถ.ไชยบุรี  ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000
สตส.สตูล
213  ถ.ยนตรการกำธร  ต.คลองขุด 
อ.เมือง  จ.สตูล  91000
สตส.ตรัง
81  หมู่ 3  ต.บางรัก  อ.เมือง
จ.ตรัง  92000
สตส.ยะลา
36  ถ.สิโรรส  ต.สะแง  อ.เมือง
จ.ยะลา  95000
สตส.ปัตตานี
196  ถ.สวนสมเด็จ  ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000
สตส.นราธิวาส
223  ศูนย์ราชการบ้านปลักปลา  ต.ลำภู
อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
สตท.10
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อาคาร 2 ชั้น 3
แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กทม.  10200
สตส.กรุงเทพมหานคร
12 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  อาคาร 2 ชั้น 3
แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กทม.  10200
สตส.เพชรบุรี
253  หมู่ 2  ถ.เพชรเกษม  ต.ธงชัย 
อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000
สตส.ราชบุรี
80/19  ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง
อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
สตส.ประจวบคีรีขันธ์
275  ถ.ปิ่นอนุสรณ์  อ.เมือง
จ.ประจวบคีรัขันธ์  77000
สตส.สมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัด (อาคารหลังใหม่ ชั้น 3) ถ.เศรษฐกิจ 1
ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  74000
สตส.นครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ชั้น 4)  99  หมู่ 6  ต.ถนนขาด
อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
สตส.สมุทรสงคราม
11/55  ถ.เอกชัย  ต.แม่กลอง 
อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000

 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011