รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
 
การดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 (นำเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ) โอกาสตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2554
 
 
 
 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011