ผังการให้บริการ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสารดาวน์โหลด
- ฟอร์มฝากเก็บโกดัง 
รายงานเอกสารที่ฝากไว้ประจำเดือน
เอกสารทำลาย
 
ขั้นตอนการทำลายเอกสารที่พ้นระยะ
การใช้งานของส่วนราชการ
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011