ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 
  ชื่อ - สกุล  :
 
นางสาววราภรณ์  พรหมพจน์
  ตำแหน่ง  :
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง และเขต 2    
  รับผิดชอบ : เกี่ยวกับงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  มือถือ 08 5070 6477

  โทรศัพท์ :   

0 2282 3559 และ 0 2281 5955 ต่อ 229

  โทรสาร 

0 2282 3606
  E-mail
-
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011