Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่พบเกษตรกร (5 ก.พ. 2551)
สหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้โปรแกรมฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (5 ก.พ. 2551)
มอบทุนกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (5 ก.พ. 2551)
ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก รุ่นที่ 2 (4 ก.พ. 2551)
การปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในอนาคต (4 ก.พ. 2551)
ตรวจรับรายงานความก้าวหน้า โครงการถ่ายโอนงานสอบบัญชีให้ภาคเอกชน ครั้งที่ 1 (4 ก.พ. 2551)
มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง (4 ก.พ. 2551)
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิ 105 ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 ก.พ. 2551)
ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2 (1 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงาร่วมกิจกรรมโครงการคลายทุกข์ผูกมิตร จังหวัดพังงา (1 ก.พ. 2551)
นิทรรศการงานมหกรรมวิชาการ "เศรษฐกิจพอเพียง" (1 ก.พ. 2551)
ตรวจเยี่ยม มอบขวัญและกำลังใจ (1 ก.พ. 2551)
เมื่อผู้ใช้สูญสิ้นความเชื่อมั่น...เครื่องมือดีก็ไม่มีความหมาย (1 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (31 ม.ค. 2551)
ผลการเตือนภัยสหกรณ์ตัวอย่าง ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (31 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (31 ม.ค. 2551)
การบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (31 ม.ค. 2551)
แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss" (30 ม.ค. 2551)
การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน (30 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (30 ม.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional