Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 8 งบลงทุน ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 7 งบลงทุน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีฯ
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 1 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
ใบขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โอนครั้งที่ 274 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 3
โอนครั้งที่ 273 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 2
โอนครั้งที่ 272 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 272-274
โอนครั้งที่ 271 งบดำเนินงาน โครงการ Smart Farmer
โอนครั้งที่ 270 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 270-271
โอนครั้งที่ 269 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 268 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 267 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 266 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional