Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
ขอนแก่น จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 (27 ก.พ. 2551)
อุทัยธานี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 (27 ก.พ. 2551)
อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินในส่วนกลาง (27 ก.พ. 2551)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 (27 ก.พ. 2551)
นิเทศสหกรณ์ที่จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (26 ก.พ. 2551)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 (26 ก.พ. 2551)
มหาสารคาม อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (26 ก.พ. 2551)
กรุงเทพมหานคร สอนบัญชีแก่กำลังพลกรมยุทธโยธา (25 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (25 ก.พ. 2551)
สงขลา จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (25 ก.พ. 2551)
ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก รุ่นที่ 6 (25 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (22 ก.พ. 2551)
ต้อนรับสมาชิกใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี (22 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (22 ก.พ. 2551)
อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดจันทบุรี (22 ก.พ. 2551)
เสริมสร้างทักษะและความพร้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในจังหวัดอุบลราชธานี (22 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วมกิจกรรมในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (20 ก.พ. 2551)
อบรมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร (20 ก.พ. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (20 ก.พ. 2551)
เสวนา “เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา” (20 ก.พ. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional