Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.3 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการยางพารา ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรฯ (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 สตท.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการยางพารา ฯ
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นายยุทธเอก สายปัญญา เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุม
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรมโครงการฯ โดยมีนางวิภา มิตรารมย์ หน.สตส.พัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
สตส.เพชรบุรี ร่วมประชุมอนุมัติโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางพชรลักษณ์ เจริญสุข และนางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
กตส. จัดงานแถลงข่าว "โครงการรณรงค์ทำบัญชี ครอบครัวดี สังคมดี” (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม "ทำบัญชี ชีวิตดี๊ดี” ภายใต้ "โครงการรณรงค์ทำบัญชี ครอบครัวดี สังคมดี” ณ ห้องพาโนรามา 2 โรงแรม The Emerald Hotel Bangkok กรุงเทพมหานคร
กตส. ร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
อตส. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ” (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในประเด็น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์ ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ”
สตท.3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 สตส. 3 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สตส.หนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการสอนแนะการจัดทำบัญชีร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน
สตท.9 ร่วมกับไอที สตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สตท.9 ร่วมกับไอทีสตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายประเหลียน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสุโสะ จำกัด จังหวัดตรัง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูโครงการ"ทำบัญชี ครอบครัวดี สังคมดี” หวังปลุกกระแสคนไทย หันมาจดบันทึกบัญชี สร้างวินัยที่ดีทางการเงิน ช่วยลดหนี้สินในครัวเรือน (3 เม.ย. 2558)
กตส.รวมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (3 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "
กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ทำเนียบรัฐบาล (2 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 น.ส.นันทนา น้อยบุญเติม หน.สตส.เชียงราย และนางจิรัชติกานต์ ทั่วประโคน นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ สตส.บุรีรัมย์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดทำบัญชี "โครงการสร้างรายได้เพื่อพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” (1 เม.ย. 2558)
กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 123 ปี (1 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สตส.อุบลราชธานี ออกให้บริการด้านบัญชี ในโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" (31 มี.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน (การวางแผนงานบัญชี) ครั้งที่ 7/2558 (31 มี.ค. 2558)
เมื่ออวันที่ 20 มีนาคม 2558 สตส.พิษณุโลก นำโดย นางสาวเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (31 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (31 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สตส.นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หน.สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
สตส.เชียงใหม่ เปิดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (31 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางสาวอังณ์คนา ไววุฒิ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเปิดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional