Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานีพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ (25 มี.ค. 2551)
ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง รุ่นที่ 5 (25 มี.ค. 2551)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล (25 มี.ค. 2551)
พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน (25 มี.ค. 2551)
ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายงานโครงการจ้างที่ปรึกษา ปี 2551 (24 มี.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดภูเก็ต (24 มี.ค. 2551)
อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่พะเยา (24 มี.ค. 2551)
ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตรัง (21 มี.ค. 2551)
พระนครศรีอยุธยาออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 (21 มี.ค. 2551)
จังหวัดนครพนมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (21 มี.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดแพร่ (21 มี.ค. 2551)
เพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบบัญชี (20 มี.ค. 2551)
สอนแนะการทำบัญชีแก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพห้วยทับทัน (20 มี.ค. 2551)
ซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในปัตตานี (20 มี.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา IT (20 มี.ค. 2551)
อบรมการจดบันทึกบัญชีให้แก่นักเรียนในจังหวัดพังงา (19 มี.ค. 2551)
อบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ จังหวัดมุกดาหาร (19 มี.ค. 2551)
เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง พัทลุง (19 มี.ค. 2551)
ซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดปทุมธานี (19 มี.ค. 2551)
ประชุมคณะติดตามผลการปฏิบัติราชการมิติที่ 1 (19 มี.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional