Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 182 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.3
โอนครั้งที่ 181 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.1,2 และ 4-10
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 181-182
โอนครั้งที่ 180 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 179 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 178 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 177 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.กทม.และขอนแก่น
โอนครั้งที่ 176 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.77 แห่ง กปร. และสบก.
โอนครั้งที่ 175 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.8 และ 9
โอนครั้งที่ 174 งบกลาง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
โอนครั้งที่ 173 งบกลาง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 173-174
โอนครั้งที่ 172 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ สตส.นราธิวาส
โอนครั้งที่ 171 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.นราธิวาส
โอนครั้วที่ 170 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตท. สตส.และสผค.
โอนครั้งที่ 169 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส.ลพบุรี
โอนครั้งที่ 168 งบกลาง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
โอนครั้งที่ 167 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส.นราธิวาสและปัตตานี
โอนครั้งที่ 166 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 165งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional