Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
สนองพระมหากรุณาธิคุณในหลวง98 สหกรณ์โคนมร่วมถวายพระพรชัยมงคล (24 พ.ย. 2552)
สตส.ระนอง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน...สอนบัญชี สร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่การออมให้กับเยาวชน (23 พ.ย. 2552)
สตส.สระบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (23 พ.ย. 2552)
สตส.ภูเก็ตบริการคลินิกบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (23 พ.ย. 2552)
สกก.บ้านไร่ ขานรับนำร่องใช้กลไกการบัญชีพลิกฟื้นธุรกิจฯพร้อมจูงมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (23 พ.ย. 2552)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก (22 พ.ย. 2552)
สตส.พระนครศรีอยุธยา บริการคลินิกบัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ครัวเรือน (20 พ.ย. 2552)
ลงนามพัฒนาการสหกรณ์ เสริมความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน (20 พ.ย. 2552)
สตส.อำนาจเจริญ มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร (19 พ.ย. 2552)
สตส.ชลบุรีบ่มเพาะการออม วางรากฐานชีวิตที่มั่นคงด้วยบัญชี (19 พ.ย. 2552)
ขอเชิญเที่ยวงาน …. มหกรรมสินค้าเกษตรและท่องเที่ยวไทย“คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2” (19 พ.ย. 2552)
สตส.ภูเก็ต อบรมครูบัญชีอาสา...สร้างวิทยากรสอนแนะบัญชีต้นทุน (19 พ.ย. 2552)
สตส.สมุทรปราการ แนะแนวทางการบริหารการเงิน-บัญชีสอดรับ 7 มิติการปรับเปลี่ยน (19 พ.ย. 2552)
เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ใน 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง (19 พ.ย. 2552)
สกก.วิเศษชัยชาญ จำกัด ขานรับพลิกฟื้นธุรกิจผ่านกลไกการบัญชี พร้อมจูงมือเครือข่ายเข้าถึง 4 โอกาสปรับเปลี่ยน (19 พ.ย. 2552)
สกก.เมืองขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชม CAD HUB ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ไทย (18 พ.ย. 2552)
เพิ่มศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงลึก ให้กับผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชน (16 พ.ย. 2552)
สตส.แพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกฟื้นฯ (16 พ.ย. 2552)
เปิดตลาดการค้า...สร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจให้กับสถาบันเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ (16 พ.ย. 2552)
กรมตรวจฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (16 พ.ย. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional