Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
พระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (10 เม.ย. 2551)
สอนบัญชีในศูนย์เรียนรู้ฯ หนองบัวลำภู (10 เม.ย. 2551)
GL2 สามารถปิดงบ พร้อมตรวจสอบได้เพียงข้ามคืน (9 เม.ย. 2551)
ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม (9 เม.ย. 2551)
ดูแลลูกค้า.....ในสิงห์บุรี (9 เม.ย. 2551)
ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแยกประเภท GL2 แก่ข้าราชการในสังกัด (9 เม.ย. 2551)
รางวัล...สำหรับผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย (9 เม.ย. 2551)
อธิบดีกรมตรวจ ฯ เตือนอย่าประมาท สินค้าเกษตรราคาพุ่งสูง (9 เม.ย. 2551)
เสริมทัพหน้าด้วย CATs….... (9 เม.ย. 2551)
เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ (9 เม.ย. 2551)
ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแยกประเภท GL2 แก่ข้าราชการในสังกัด (9 เม.ย. 2551)
พัทลุง จัดพิธีวางพานพุ่มในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ (8 เม.ย. 2551)
สงขลา จัดพิธีสักการะในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกของชาติ (8 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ (8 เม.ย. 2551)
สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี (8 เม.ย. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดเสวนาแนวทางปรับปรุงและเกณฑ์การถ่ายโอนฯ (4 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฯ (4 เม.ย. 2551)
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (3 เม.ย. 2551)
จังหวัดชลบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (3 เม.ย. 2551)
งานวันไร่นา (Field Day) ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดขอนแก่น (3 เม.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional