Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 173-174
โอนครั้งที่ 172 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ สตส.นราธิวาส
โอนครั้งที่ 171 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.นราธิวาส
โอนครั้วที่ 170 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตท. สตส.และสผค.
โอนครั้งที่ 169 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส.ลพบุรี
โอนครั้งที่ 168 งบกลาง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
โอนครั้งที่ 167 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1 สตส.นราธิวาสและปัตตานี
โอนครั้งที่ 166 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 165งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 165-166 สพถ.
โอนครั้งที่ 164 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สพถ.
โอนครั้งที่ 163 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.และสตส.ภูมิภาค
โอนครั้งที่ 162 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สมช.
โอนครั้งที่ 161 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.
โอนครั้งที่ 160 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สบก.
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 158-159
โอนครั้งที่ 159 งบรายจ่ายอื่น ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 158 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 156-157
โอนครั้งที่ 157 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สผค.และสตท.1,2,10
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional