Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
ผู้ว่าฯ พบสื่อที่หนองคาย (22 เม.ย. 2551)
อบรมการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายแก่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มเยาวชนกลองยาว จังหวัดตรัง (22 เม.ย. 2551)
อบรมผู้สอบบัญชีขั้นกลาง รุ่นที่ 6 (21 เม.ย. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ GFMIS (21 เม.ย. 2551)
อบรมบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (21 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรม "ระบบบัญชีสหกรณ์โปรแกรมแยกประเภทสำหรับสหกรณ์การเกษตร" (18 เม.ย. 2551)
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 เม.ย. 2551)
มาลัยร้อยรัก...ชาวกรมตรวจ (17 เม.ย. 2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีรดน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์ (17 เม.ย. 2551)
จันทบุรี จัดงานวันยางพาราแห่งชาติประจำปี 2551 และวัน100 ปี ยางพาราเบิกฟ้าตะวันออก (17 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย สืบสานประเพณีสงกรานต์ (17 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดพิธีรดน้ำสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (17 เม.ย. 2551)
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่กำแพงเพชร (11 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (10 เม.ย. 2551)
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี นำเสนอการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีอาชีพ (10 เม.ย. 2551)
CATs สำหรับข้าราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (10 เม.ย. 2551)
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ทึ่งศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (10 เม.ย. 2551)
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร (10 เม.ย. 2551)
สอนบันทึกบัญชีแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (10 เม.ย. 2551)
ธกส.ปลื้ม โปรแกรม ระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร (GL2) (10 เม.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional