Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 192 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 ศทส.
โอนครั้งที่ 191 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 190 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 189 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 188 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สตท.6
โอนครั้งที่ 187 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สตท.10
โอนครั้งที่ 186 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สตส.เชียงใหม่
โอนครั้งที่ 185 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สพถ.
โอนครั้งที่ 184 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.
โอนครั้งที่ 183 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 182 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.3
โอนครั้งที่ 181 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.1,2 และ 4-10
ใบขออนุมัติโอนครั้งที่ 181-182
โอนครั้งที่ 180 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 179 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สพถ.
โอนครั้งที่ 178 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สพถ.
โอนครั้งที่ 177 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.กทม.และขอนแก่น
โอนครั้งที่ 176 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.77 แห่ง กปร. และสบก.
โอนครั้งที่ 175 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตส.8 และ 9
โอนครั้งที่ 174 งบกลาง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ ปี 2558/59 ระยะที่ 2 (จัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 3)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional