Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
งาน Thailand RFID Forum 2008 (25 เม.ย. 2551)
สอนแนะ ปราชญ์ชาวบ้านฯ ที่นราธิวาส (25 เม.ย. 2551)
นราธิวาส จัดคลินิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (25 เม.ย. 2551)
อบรมบัญชีแก่เกษตรกรทำนาหญ้า (25 เม.ย. 2551)
ปัตตานี เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นสหกรณ์นำร่อง (25 เม.ย. 2551)
บุรีรัมย์ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (25 เม.ย. 2551)
โครงการ คลายทุกข์ ผูกมิตร จังหวัดพังงา ประจำปี 2551 (24 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีปี 2551 (24 เม.ย. 2551)
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดจันทบุรี สอนแนะการจดบันทึกบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ อาสาสมัครฯ (24 เม.ย. 2551)
เยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 เม.ย. 2551)
อบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มตลาดนัดสีเขียวไทเลย (24 เม.ย. 2551)
ศรีสะเกษ อบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มแม่บ้านในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (23 เม.ย. 2551)
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (23 เม.ย. 2551)
อบรม เกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (23 เม.ย. 2551)
ครูบัญชี...ผู้เติมเต็ม...คนเข้มแข็ง...ชุมชนแข็งแรง (23 เม.ย. 2551)
เมื่อเข้าใจ"แก่น" ของงาน...ทุกอย่างก็ง่ายแล้ว (23 เม.ย. 2551)
อยากกินข้าวมันไก่...แต่สิ่งที่ได้กลับกลายเป็นข้าวเปล่า (23 เม.ย. 2551)
ขึ้นอยู่ที่...การเรียนรู้ (23 เม.ย. 2551)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (22 เม.ย. 2551)
เพิ่มพูนความรู้ GL2 ที่นครพนม (22 เม.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional